Nedoporučujeme kupovat výrobky VIADRUS mimo Českou republiku a přes levný internetový prodej.
Protože každý trh má specifické požadavky, nemusí tyto produkty odpovídat normám platným v ČR a být tak způsobilé k provozu u nás.

VIADRUS uvedl do provozu nové velkokapacitní logistické centrum

18.05.2016

Zprovoznili jsme moderní logistické centrum, které zajistí plynulost dodávek při očekávaném růstu poptávky v souvislosti s tzv. kotlíkovými dotacemi. Letos poprvé je spustily všechny kraje a lidé o ně mají velký zájem. Nový kotel vypouštějící méně škodlivin si tak během léta budou pořizovat tisíce domácností. Stavba logistického centra stála 50 mil. korun a bude se ještě rozšiřovat.

Více
Logistické centrum_small.jpg

VIADRUS zprovoznil moderní logistické centrum, které zajistí plynulost dodávek při očekávaném růstu poptávky v souvislosti s tzv. kotlíkovými dotacemi. Letos poprvé je spustily všechny kraje a lidé o ně mají velký zájem. Nový kotel vypouštějící méně škodlivin si tak během léta budou pořizovat tisíce domácností. Stavba logistického centra stála 50 mil. korun a bude se ještě rozšiřovat.

„Centrální soustředění našich produktů nám umožní podstatné zkrácení logistického řetězce přípravy a realizace dodávky a výrazně přispěje k vylepšení důležitého parametru tzv. OTIF (on time in full) dodávek, které mohou naši společnost výrazně posunout kupředu v očích tuzemských i zahraničních zákazníků,“ uvedl Roman Sikora, generální ředitel společnosti VIADRUS a. s.

VIADRUS měl několik skladů v Bohumíně i mimo město, což přinášelo logistické problémy. Proto se rozhodl přímo v areálu podniku vybudovat logistické centrum, které bude schopno plnit nejmodernější požadavky na logistiku i expedici výrobků. Pro jeho vybudování využil halu bývalé ocelárny. Přestavba začala loni na jaře. V současné době má logistické centrum  velikost 11 tisíc čtverečních metrů a kapacitu 18 tisíc paletových pozic. Zároveň probíhají práce na dalším rozšíření. Vznik centra bude znamenat úspory v nákladech a přinesl i 10 nových pracovních míst.

Na masivní poptávku v souvislosti s kotlíkovými dotacemi se připravuje VIADRUS i navýšením zásob, na skladě má už 7 tisíc kotlů. Jen Moravskoslezský kraj eviduje téměř 5 tisíc žádostí a kvůli vysokému zájmu musel příjem žádostí v březnu zastavit. Pro VIADRUS znamenaly dotační výzvy vždy zvýšení poptávky. „Naše infolinka byla v době podávání žádostí na kraje velmi vytížená, museli jsme ji posílit o dalšího pracovníka a zřídili jsme další linku na specialistu na kotlíkové dotace. Zároveň se až o 200 procent zvedla návštěvnost našich webových stránek,“ popsal Boris Šlapota, obchodní ředitel, VIADRUS a. s.

V seznamu výrobků pod ministerstvem životního prostředí (SVT), na které se vztahují kotlíkové dotace, má VIADRUS zařazen 16 svých kotlů. „Loni se nám podařilo dokončit vývoj několika nových kotlů, včetně jejich úspěšného testování, certifikování autorizovanou osobou pro 5. emisní třídu a zároveň EKODESIGN, jakož i uvedení na trh. Ať už jde o spalování uhlí, pelet nebo plynu, máme v kotlíkových dotacích své favority,“ doplnil Boris Šlapota.

Vedení firmy očekává zájem hlavně o kotel Hercules U32, automatický kotel VIADRUS A3W, pyrolytický kotel VIADRUS P7C a závěsný kondenzační kotel VIADRUS K4. Hercules U32 je zplyňovací kotel z kvalitní litiny, který umí ekologicky spalovat dřevo i uhlí. Je zřejmě jediný na světě svého druhu, splňuje totiž přísné limity emisních tříd bez řídící jednotky a spalinového ventilátoru. Jeho provoz je nezávislý na elektrické energii.

VIADRUS má v nabídce i další zajímavé kotle, na které se nevztahují dotace, ale splňují ekologické parametry. Například nízkoteplotní litinový plynový kotel VIADRUS G42 ECO je díky originální konstrukci a nízkému obsahu škodlivin ve spalinách jedinečný na českém trhu. Dlouhou tradici má v Bohumíně také výroba litinových radiátorů, které firma dodává v klasickém, moderním i retro provedení.

Kotlů bude mít VIADRUS na trhu dostatek, i tak ale doporučuje s modernizací topného systému neotálet, protože termín uznatelných nákladů je například v Moravskoslezském kraji stanoven do 15. září a může se stát, že montážní firmy budou přes léto velmi vytížené. „Růst odbytu se už postupně začíná projevovat a kulminovat bude v září. Některým výrobcům kotlů na tuhá paliva mohou podle předběžných odhadů vzrůst prodeje až o více než sto procent,“ uvedl ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký.

Profil společnosti
VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů z šedé litiny, zejména kotlů a radiátorů. S výrobní kapacitou 120 tisíc kotlů a 4 miliony radiátorových článků za rok patří mezi významné hráče na evropském topenářském trhu. Původně byl součástí společnosti ŽDB, samostatnou společností se stal v roce 2012. VIADRUS a. s. zaměstnává 1000 lidí. Loni bohumínská firma dosáhla obratu 1,9 mld. Kč, hrubý zisk činil 213 mil. Kč. Jediným vlastníkem je Bonatrans Group Holding B.V.

Kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) získalo v Evropské komisi do roku 2020 celkem 9 miliard korun na výměnu až 100 tisíc kotlů v domácnostech po celé ČR. MŽP vyhlašuje výzvy pro kraje, kdy následně kraje jako administrátoři dotací vyhlašují výzvy pro občany. Podmínky pro získání dotace se v každém kraji mírně liší. Dotace může dosahovat 20 až 80 procent uznatelných nákladů, což je částka 150.000 korun. Maximální výše dotace tedy činí 127.500 korun. Dalších pět procent je zvýhodnění pro obce s překročenými imisními limity, kterých je například v Moravskoslezském kraji většina. Navíc podporu v řádu 5 až 10 procent poskytují desítky měst a obcí v regionu.

Příloha:
Logistické centrum.jpg

Nové servisní centrum v Karlovarském kraji

13.05.2016

Chceme vám poskytovat stále lepší služby, proto jsme dále rozšířili servisní síť. Novou servisní gescí VIADRUS v Karlovarském kraji jsou Karlovarské komíny.

Více

Zřídili jsme pro vás nové servisní centrum v Karlovarském kraji. Je jím společnost OTK - KV s.r.o. podnikající pod značkou Karlovarské komíny. Tuto významnou regionální společnost můžete znát rovněž pod dřívějším názvem "Obchodní topenářská". 

Firmu najdete na adrese:
Nádražní 788/15
Karlovy Vary - Stará Role 
(příjezd z ulice Vančurova do ulice U Hřiště - dříve firma Obchodní topenářská)

Kontakt:
Martin Grundler, jednatel
Mobil : +420 733 553 749
E-mail: info@karlovarske-kominy.cz  
Web: www.karlovarske-kominy.cz

VIADRUS rozšiřuje sortiment

12.05.2016

Tradiční výrobce litinových radiátorů a kotlů vstupuje nově na trh s interiérovými kamny. Seznamte se s moderními kamny Echedo a Aguro.

Více

Již od ledna jste se mohli na různých výstavách setkat s prezentací novinky v sortimentu VIADRUS, s interiérovými kamny. Na trh při zahájení prodeje vstupujeme se dvěma typy: Echedo a Aguro. Oba modely vynikají aplikací pokročilých CLEAN WOOD technologií, z velké části vyvinutých přímo firmou VIADRUS.

Echedo jsou krbová kamna na kusové dřevo s ručním přikládáním, které se vyznačují kvalitními tuzemskými materiály, komfortní a funkční regulací hoření pomocí ojedinělého sytému AIRBOX ALL IN ONE vyvinutého firmou VIADRUS, stále čistým sklem díky sofistikovanému systému proudění vzduchu, vysokou mírou předávky tepla do místnosti pomocí deflektorů systému FLW, pětiletou zárukou na topeniště, kvalitním litinovým roštem, vždy chladnou kličkou dvířek a množstvím dalších unikátních vlastností. Odkouření je volitelně horní nebo zadní.

Aguro jsou automatická peletová kamna v luxusním designu s možností několika dekoračních skel a s uživatelsky vyměnitelnými kameny, které mají vedle funkce dekorační i nezastupitelnou funkci při rovnoměrné sálavé distribuci tepla. I tato interiérová kamna vynikají kvalitními tuzemskými materiály, stále čistým sklem díky sofistikovanému systému proudění vzduchu, vysokou mírou předávky tepla do místnosti pomocí systému FLW, pětiletou zárukou na topeniště a navíc desetiletou zárukou na litinový výměník, vysokou kapacitou zásobníku na dřevní pelety (35 kg), což představuje až 3 dny topení, volitelným dálkovým ovládáním (mobil nebo internet) a dalšími prémiovými vlastnostmi.

Podrobné produktové informace k oběma modelům interiérových kamen naleznete na našem webu zde. Jaká byla naše cesta k zahájení výroby kamen, si můžete přečíst v rozhovoru na portálech TZB-info a HOME.

Pozor na termín první povinné kontroly kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb

29.04.2016

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016.

Více

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016.

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 výše uvedeného zákona. Po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší je povinen každý provozovatel stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Kotle VIADRUS tedy mohou kontrolovat pouze osoby s osvědčením vydaným naší společnosti. Seznam těchto osob naleznete na webu VIADRUS v záložce REVIZE.

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.

Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR zastoupení, na koho se můžu obrátit?
Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z našich kotlů, může jejich kontrolu provést osoba proškolená společností VIADRUS. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce?
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.

Jak na montáž a zprovoznění kotle VIADRUS P7C

25.04.2016

Připravili jsme pro vás videoprůvodce zprovozněním a nastavením pyrolitického kotle VIADRUS P7C.

Více

Nemáte čas pročítat návod k použití a chcete umět nastavit a ovládat moderní zplyňovací litinový kotel VIADRUS P7C během chvilky? Pak se podívejte na naše instruktážní video, které vás sestavením a zprovozněním kotle provede.

A nezapomeňte, kotel je zařazen do kotlíkových dotací a tak jej můžete získat opravdu výhodně!

1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | Další >> | Vše
Pro partnery