Nedoporučujeme kupovat výrobky VIADRUS mimo Českou republiku a přes levný internetový prodej.
Protože každý trh má specifické požadavky, nemusí tyto produkty odpovídat normám platným v ČR a být tak způsobilé k provozu u nás.

Litinové versus plechové radiátory

29.07.2016

Litinové radiátory se zahřívají přibližně stejně dlouho jako plechové, ovšem dramatický rozdíl nastává u chladnutí. Plechové chladnou téměř ihned, zatímco litinové drží teplotu několik hodin! Shlédněte video z termokamery na našem Youtube kanálu.

Více

Pověra s pomalejším náběhem litinových radiátorů již byla vyvrácena testováním pomocí termokamery. Jak plechová, tak i litinová tělesa, mají praktický stejný náběh teplot, a to za dobu cca 4 – 5 minut.

Jiná situace je ovšem u chladnutí. Zatímco plechový radiátor vychladne za cca 50 minut, litinové těleso na stejnou teplotu vychladne až za více než 2 hodiny!

Shlédněte toto video z termokamery na našem Youtube kanálu. 

Interiérová kamna VIADRUS zaujala mnoho redakcí

20.07.2016

Několik předních českých tištěných i on-line novin zveřejnilo informace o horké novince v našem sortimentu, interiérových kamnech VIADRUS. Výtahy z několika článků naleznete v detailu aktuality.

Více

Hospodářské noviny 12.7.2016
Podniky a trhy - VIADRUS investoval do rozšíření výroby 

INVESTICE
Výrobce kotlů VIADRUS investoval přibližně 20 milionů korun do rozšíření výroby ve svém závodě v Bohumíně na Karvinsku. Firma začíná vyrábět nové produkty: krbová a peletová kamna v různých modifikacích. Investice má přinést i nejméně 30 nových pracovních míst, sdělila mluvčí firmy Jana Dronská.
 

Mladá fronta DNES 12.7.2016
VIADRUS investuje a bude přibírat

Bohumín
Výrobce kotlů VIADRUS investoval přibližně 20 milionů korun do rozšíření výroby ve svém závodě v Bohumíně. Firma začíná vyrábět nové produkty: krbová a peletová kamna v různých modifikacích. „Investice má přinést i nejméně 30 nových pracovních míst,“ sdělila mluvčí firmy Jana Dronská. Firma zatím vyrobila 90 kusů kamen, které jsou určeny pro obchodní partnery k odzkoušení. Následovat bude sériová výroba a v srpnu i zahájení prodeje.

 

ČTK  11.7.2016
VIADRUS investoval v Bohumíně do rozšíření výroby, přijme 30 lidí

Bohumín (Karvinsko) 11. července (ČTK) - Výrobce kotlů VIADRUS investoval přibližně 20 milionů korun do rozšíření výroby ve svém závodě v Bohumíně na Karvinsku. Firma začíná vyrábět nové produkty: krbová a peletová kamna v různých modifikacích. Investice má přinést i nejméně 30 nových pracovních míst. ČTK to dnes sdělila mluvčí firmy Jana Dronská.
...

Nenechte se zmást zavádějícími informacemi o radiátorech

21.06.2016

Na internetu kolují fámy, že je výhodné nahradit při rekonstrukcích otopných soustav stávající litinové radiátory plechovými. Z hlediska životnosti topných těles a tepelného komfortu by však šlo o krok velmi nešťastný.

Více

Na internetu kolují fámy, že je výhodné nahradit při rekonstrukcích otopných soustav stávající litinové radiátory plechovými. Z hlediska životnosti topných těles a tepelného komfortu by však šlo o krok nešťastný. Pokud už potřebujete stávající radiátory, ať už litinové nebo plechové, v rámci rekonstrukce nahradit, doporučujeme provést náhradu moderními litinovými radiátory. Získáte tak nejen skvělý design ale i téměř neomezenou životnost a maximální tepelný komfort. Již dávno byl totiž vyvrácen mýtus o pomalém náběhu teplot u litinových radiátorů. Pokud z prostorových nebo finančních důvodů v rámci rekonstrukce nemůžete instalovat nová topná tělesa z litiny, doporučujeme spíše než nahrazovat staré litinové radiátory plechovými s omezenou životností, nechat si udělat u specializované firmy repasi stávajících litinových radiátorů tak, že budou ještě další dlouhá léta sloužit a poskytovat vaší domácnosti maximální tepelný komfort.

Příloha:
radiátory-srovnání.jpg

Nevyhovující zahraniční kotle na trhu

31.05.2016

Výrobci kotlů z Moravskoslezského kraje společně s Asociací podniků topenářské techniky nabádají veřejnost k obezřetnosti při výběru nového kotle. Na trhu jsou nevyhovující zahraniční kotle, na které se vztahují tzv. kotlíkové dotace, nijak ale nepřispějí ke zlepšení ovzduší, spíše naopak. Problém ohrožuje nejen princip a cíl kotlíkových dotací, ale i pracovní místa na Karvinsku, Bruntálsku a Krnovsku, kde působí výrobci kotlů.

Více
tiskovka_160530.jpg

Společná tisková zpráva

Ostrava 30. 5. 2016

MORAVSKOSLEZŠTÍ VÝROBCI TOPENÁŘSKÉ TECHNIKY UPOZORŇUJÍ
NA NEVYHOVUJÍCÍ ZAHRANIČNÍ KOTLE NA TRHU

Výrobci kotlů z Moravskoslezského kraje společně s Asociací podniků topenářské techniky nabádají veřejnost k obezřetnosti při výběru nového kotle. Na trhu jsou nevyhovující zahraniční kotle, na které se vztahují tzv. kotlíkové dotace, nijak ale nepřispějí ke zlepšení ovzduší, spíše naopak. Problém ohrožuje nejen princip a cíl kotlíkových dotací, ale i pracovní místa na Karvinsku, Bruntálsku a Krnovsku, kde působí výrobci kotlů.

Kotlíkové dotace jsou v plném proudu. Letos poprvé je spustily všechny kraje a lidé o ně mají velký zájem. Může se však stát, že si s přispěním státu koupí kotel, který nesplňuje v dotacích požadované technické a emisní parametry. „Cítíme se poškozeni i ohroženi neférovým jednáním některých výrobců a prodejců kotlů, kteří lákají zákazníky zdůrazňováním ekologických předností svých výrobků, které ale ve skutečnosti vůbec nesplňují,“ uvedl Roman Sikora, generální ředitel společnosti VIADRUS z Bohumína.

Další moravskoslezský výrobce BENEKOV z Horního Benešova má stejný názor. Kotlíkové dotace jsou velkou příležitostí pro výrobce kotlů. My se snažíme, investujeme do vývoje a kvality výroby a výrobků, abychom uspěli, ale postupy některých výrobců jsou za hranou únosnosti,“ dodal Leopold Benda, obchodní ředitel společnosti BENEKOV z Horního Benešova.

Na jeden konkrétní případ slovenského kotle, který se hojně prodává, upozornila Asociace podniků topenářské techniky už loni úřady. „Měli jsme vážné podezření, že kotel nesplňuje tzv. 5. emisní třídu, a proto jsme nechali udělat zkoušky u autorizovaného ústavu. Nejen, že nebylo potvrzeno výrobcem deklarované zařazení kotle do nejvyšší třídy 5 dle příslušné normy, ale kotel v některých parametrech nevyhověl ani nejmírnějším požadavkům pro třídu 3,“ sdělil Mojmír Krátký, výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky. Asociace podala podnět České obchodní inspekci, která se obrátila na slovenskou inspekci. Ta však žádné pochybení u výrobce nezjistila. Počátkem letošního roku asociace oficiálně informovala o nevyhovujících kotlích na trhu ministerstvo životního prostředí a SFŽP. Dodnes však zmíněný slovenský kotel figuruje v Seznamu výrobků a technologií (SVT) pod SFŽP, který by měl garantovat dosažení standardu kvality. „Nic netušící lidé si ho mohou běžně koupit. Odhadujeme, že už jsou jich stovky možná tisíce nainstalované v domech. Považujeme za nutné na to upozorňovat,“ doplnil ředitel asociace.

„Připomíná to nekalé a klamavé obchodní praktiky. Je naší povinností zajistit, aby podmínky pro podnikání byly pro všechny subjekty v daném sektoru stejné. Moravskoslezský kraj je navíc v situaci, kdy nutně potřebuje nová pracovní místa a nemůžeme si dovolit ta stávající zbytečně ohrožovat nebo dokonce ztrácet,“ konstatoval Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Ohrožen je také samotný cíl kotlíkových dotací, kterým je omezení primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností. Moravskoslezský kraj se přitom dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. „Z lokálního vytápění domácností pochází téměř 90 % celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 % celkových emisí prachových částic PM10. Tyto látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Je proto velmi důležité, aby nové kotle byly co nejkvalitnější a splňovaly emisní třídu 5,“ dodává Jiří Bílek, odborník na kvalitu ovzduší, Envirta CZ.

Do nelehké situace se teď dostává mimo jiné i Moravskoslezský kraj, který aktuálně eviduje téměř 5 tisíc žádostí o kotlíkové dotace. „Považujeme to za závažný problém. Už jsme se obrátili na ministerstvo životního prostředí. Věřím, že společně najdeme takové řešení, které nebude mít negativní dopad na obyvatele kraje,“ uvedl náměstek hejtmana MS kraje Daniel Havlík.

 

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) získalo v Evropské komisi do roku 2020 celkem 9 miliard korun na výměnu až 100 tisíc kotlů v domácnostech po celé ČR. MŽP vyhlašuje výzvy pro kraje, kdy následně kraje jako administrátoři dotací vyhlašují výzvy pro občany. Podmínky pro získání dotace se v každém kraji mírně liší. Dotace může dosahovat 20 až 80 procent uznatelných nákladů, což je částka 150.000 korun. Maximální výše dotace tedy činí 127.500 korun. Dalších pět procent je zvýhodnění pro obce s překročenými imisními limity, kterých je například v Moravskoslezském kraji většina. Navíc podporu v řádu 5 až 10 procent poskytují desítky měst a obcí v regionu.

Příloha:
tiskovka_nevyhovující-kotle.JPG

VIADRUS uvedl do provozu nové velkokapacitní logistické centrum

18.05.2016

Zprovoznili jsme moderní logistické centrum, které zajistí plynulost dodávek při očekávaném růstu poptávky v souvislosti s tzv. kotlíkovými dotacemi. Letos poprvé je spustily všechny kraje a lidé o ně mají velký zájem. Nový kotel vypouštějící méně škodlivin si tak během léta budou pořizovat tisíce domácností. Stavba logistického centra stála 50 mil. korun a bude se ještě rozšiřovat.

Více
Logistické centrum_small.jpg

VIADRUS zprovoznil moderní logistické centrum, které zajistí plynulost dodávek při očekávaném růstu poptávky v souvislosti s tzv. kotlíkovými dotacemi. Letos poprvé je spustily všechny kraje a lidé o ně mají velký zájem. Nový kotel vypouštějící méně škodlivin si tak během léta budou pořizovat tisíce domácností. Stavba logistického centra stála 50 mil. korun a bude se ještě rozšiřovat.

„Centrální soustředění našich produktů nám umožní podstatné zkrácení logistického řetězce přípravy a realizace dodávky a výrazně přispěje k vylepšení důležitého parametru tzv. OTIF (on time in full) dodávek, které mohou naši společnost výrazně posunout kupředu v očích tuzemských i zahraničních zákazníků,“ uvedl Roman Sikora, generální ředitel společnosti VIADRUS a. s.

VIADRUS měl několik skladů v Bohumíně i mimo město, což přinášelo logistické problémy. Proto se rozhodl přímo v areálu podniku vybudovat logistické centrum, které bude schopno plnit nejmodernější požadavky na logistiku i expedici výrobků. Pro jeho vybudování využil halu bývalé ocelárny. Přestavba začala loni na jaře. V současné době má logistické centrum  velikost 11 tisíc čtverečních metrů a kapacitu 18 tisíc paletových pozic. Zároveň probíhají práce na dalším rozšíření. Vznik centra bude znamenat úspory v nákladech a přinesl i 10 nových pracovních míst.

Na masivní poptávku v souvislosti s kotlíkovými dotacemi se připravuje VIADRUS i navýšením zásob, na skladě má už 7 tisíc kotlů. Jen Moravskoslezský kraj eviduje téměř 5 tisíc žádostí a kvůli vysokému zájmu musel příjem žádostí v březnu zastavit. Pro VIADRUS znamenaly dotační výzvy vždy zvýšení poptávky. „Naše infolinka byla v době podávání žádostí na kraje velmi vytížená, museli jsme ji posílit o dalšího pracovníka a zřídili jsme další linku na specialistu na kotlíkové dotace. Zároveň se až o 200 procent zvedla návštěvnost našich webových stránek,“ popsal Boris Šlapota, obchodní ředitel, VIADRUS a. s.

V seznamu výrobků pod ministerstvem životního prostředí (SVT), na které se vztahují kotlíkové dotace, má VIADRUS zařazen 16 svých kotlů. „Loni se nám podařilo dokončit vývoj několika nových kotlů, včetně jejich úspěšného testování, certifikování autorizovanou osobou pro 5. emisní třídu a zároveň EKODESIGN, jakož i uvedení na trh. Ať už jde o spalování uhlí, pelet nebo plynu, máme v kotlíkových dotacích své favority,“ doplnil Boris Šlapota.

Vedení firmy očekává zájem hlavně o kotel Hercules U32, automatický kotel VIADRUS A3W, pyrolytický kotel VIADRUS P7C a závěsný kondenzační kotel VIADRUS K4. Hercules U32 je zplyňovací kotel z kvalitní litiny, který umí ekologicky spalovat dřevo i uhlí. Je zřejmě jediný na světě svého druhu, splňuje totiž přísné limity emisních tříd bez řídící jednotky a spalinového ventilátoru. Jeho provoz je nezávislý na elektrické energii.

VIADRUS má v nabídce i další zajímavé kotle, na které se nevztahují dotace, ale splňují ekologické parametry. Například nízkoteplotní litinový plynový kotel VIADRUS G42 ECO je díky originální konstrukci a nízkému obsahu škodlivin ve spalinách jedinečný na českém trhu. Dlouhou tradici má v Bohumíně také výroba litinových radiátorů, které firma dodává v klasickém, moderním i retro provedení.

Kotlů bude mít VIADRUS na trhu dostatek, i tak ale doporučuje s modernizací topného systému neotálet, protože termín uznatelných nákladů je například v Moravskoslezském kraji stanoven do 15. září a může se stát, že montážní firmy budou přes léto velmi vytížené. „Růst odbytu se už postupně začíná projevovat a kulminovat bude v září. Některým výrobcům kotlů na tuhá paliva mohou podle předběžných odhadů vzrůst prodeje až o více než sto procent,“ uvedl ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký.

Profil společnosti
VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů z šedé litiny, zejména kotlů a radiátorů. S výrobní kapacitou 120 tisíc kotlů a 4 miliony radiátorových článků za rok patří mezi významné hráče na evropském topenářském trhu. Původně byl součástí společnosti ŽDB, samostatnou společností se stal v roce 2012. VIADRUS a. s. zaměstnává 1000 lidí. Loni bohumínská firma dosáhla obratu 1,9 mld. Kč, hrubý zisk činil 213 mil. Kč. Jediným vlastníkem je Bonatrans Group Holding B.V.

Kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) získalo v Evropské komisi do roku 2020 celkem 9 miliard korun na výměnu až 100 tisíc kotlů v domácnostech po celé ČR. MŽP vyhlašuje výzvy pro kraje, kdy následně kraje jako administrátoři dotací vyhlašují výzvy pro občany. Podmínky pro získání dotace se v každém kraji mírně liší. Dotace může dosahovat 20 až 80 procent uznatelných nákladů, což je částka 150.000 korun. Maximální výše dotace tedy činí 127.500 korun. Dalších pět procent je zvýhodnění pro obce s překročenými imisními limity, kterých je například v Moravskoslezském kraji většina. Navíc podporu v řádu 5 až 10 procent poskytují desítky měst a obcí v regionu.

Příloha:
Logistické centrum.jpg
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | Další >> | Vše
Pro partnery