Nedoporučujeme kupovat výrobky VIADRUS mimo Českou republiku a přes levný internetový prodej.
Protože každý trh má specifické požadavky, nemusí tyto produkty odpovídat normám platným v ČR a být tak způsobilé k provozu u nás.

Pozor na termín první povinné kontroly kotlů dle zákona č. 201/2012 Sb

29.04.2016

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016.

Více

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016.

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 výše uvedeného zákona. Po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší je povinen každý provozovatel stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Kotle VIADRUS tedy mohou kontrolovat pouze osoby s osvědčením vydaným naší společnosti. Seznam těchto osob naleznete na webu VIADRUS v záložce REVIZE.

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.

Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR zastoupení, na koho se můžu obrátit?
Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z našich kotlů, může jejich kontrolu provést osoba proškolená společností VIADRUS. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském roce?
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.

Jak na montáž a zprovoznění kotle VIADRUS P7C

25.04.2016

Připravili jsme pro vás videoprůvodce zprovozněním a nastavením pyrolitického kotle VIADRUS P7C.

Více

Nemáte čas pročítat návod k použití a chcete umět nastavit a ovládat moderní zplyňovací litinový kotel VIADRUS P7C během chvilky? Pak se podívejte na naše instruktážní video, které vás sestavením a zprovozněním kotle provede.

A nezapomeňte, kotel je zařazen do kotlíkových dotací a tak jej můžete získat opravdu výhodně!

VIADRUS A3W v Kotlíkových dotacích

22.04.2016

Automatický kotel na tuhá paliva VIADRUS A3W (S25PB) byl zařazen do Kotlíkových dotací pod SVT kódem 21060 pro palivo uhlí a dřevní pelety.

Více

Máme pro vás skvělou novinku. Pokud chcete vyměnit svůj starý kotel na tuhá paliva za moderní opravdu výhodně, je zde automatický kotel na tuhá paliva VIADRUS A3W (S25PB), který byl zařazen do Kotlíkových dotací pod SVT kódem 21060 pro palivo uhlí a dřevní pelety.

Periodické školení pro smluvní servisní partnery

12.02.2016

Od února do června 2016 bude probíhat periodické školení smluvních servisních partnerů. Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete v zaheslované sekci PRO PARTNERY.

Více

Od února do června 2016 bude probíhat periodické školení smluvních servisních partnerů. Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete v zaheslované sekci PRO PARTNERY. Odkaz se nachází v patičce webu.

Kotlíková dotace z OPŽP 2014 - 2020

02.02.2016

Otázky a odpovědi k vyhlášené výzvě v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností aneb Podmínky Kotlíkové dotace 2015 ve zkratce:

Více
1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | Další >> | Vše
Pro partnery