Varianta konstrukce domu
 Typ místnosti
 Poloha místnosti  - 
 Rozměry místnosti (m) D   Š   V  
 Teplotní spád (°C)
 Požadovaná teplota v místnosti (°C)
 Šířka okna X (m)
 Výška parapetu od země Y (m)
  
Všechna políčka, kromě šířky okna, jsou povinná
Pro partnery