Nedoporučujeme kupovat výrobky VIADRUS mimo Českou republiku a přes levný internetový prodej.
Protože každý trh má specifické požadavky, nemusí tyto produkty odpovídat normám platným v ČR a být tak způsobilé k provozu u nás.

Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě za jiný podporovaný zdroj.

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2016/2017

 

Starý zdroj  nelze vyměnit pokud byl pořízen (nejméně od 1.1.2009)  z programů Zelená úsporám a Nová zelená úsporám nebo Kotlíkových dotací a nebo se jedná o automatický kotel.

To znamená, že i v případě, že v domě je současně i jiný zdroj tepla (plynový kotel, elektrokotel apod.), ale kotel na tuhá paliva je hlavním zdrojem, je možno provést výměnu tohoto kotle v rámci tohoto programu.

Poslední prostředky z prvního kola kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji byly dočerpány od 1. do 31. března 2017.
Termín pro přijímaní žádostí:     od 1. března 2017 – do 31. března 2017
Vyhlášeno:                                    pouze pro Moravskoslezský kraj
Způsob podání žádosti:              elektronicky i písemně
Podporováno bude:                    pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu
Výše dotace:                                 80 % z max. částky 150 000 Kč + 5 % domácnost ze znečištěné
                                                        oblasti + 5 % od kraje

Vyhovujícími kotly, které jsou zaregistrovány v SVT, jsou např. VIADRUS A0C, VIADRUS A2C, VIADRUS P7C, VIADRUS Lignator, VIADRUS A3C na pelety, VIADRUS A3W na pelety a další.

 

Podporované kotle (na kotlíkové dotace schválené v roce 2016):  

  • automatický kotel na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu,
  • kotel s ručním přikládáním na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (současně s výměnou kotle).

 

VIADRUS má v SVT pro kotlíkové dotace zaregistrovanou celou řadu kotlů, například:

Hercules U32 - zplyňovací litinový kotel pro spalování uhlí
Lignator - zplyňovací litinový kotel pro spalování dřeva
VIADRUS A3W - automatický kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety
VIADRUS A3C - automatický kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety
VIADRUS A0C - automatický kotel na dřevní pelety
VIADRUS A2C - automatický kotel na dřevní pelety
VIADRUS P7C - pyrolytický litinový kotel na dřevo
Claudius K2 - stacionární plynový kondenzační kotel
VIADRUS K4 - nástěnný plynový kondenzační kotel 
VIADRUS K5 - nástěnný plynový kondenzační kotel s vestavěným bojlerem 

 

Podporované kotle (na kotlíkové dotace schválené v roce 2017, seznam je průběžně doplňován):

Lignator - zplyňovací litinový kotel pro spalování dřeva
VIADRUS A3W - automatický kotel na dřevní pelety
VIADRUS A3C - automatický kotel na dřevní pelety
VIADRUS A0C - automatický kotel na dřevní pelety
VIADRUS A2C - automatický kotel na dřevní pelety
VIADRUS P7C - pyrolytický litinový kotel na dřevo
Claudius K2 - stacionární plynový kondenzační kotel
VIADRUS K4 - nástěnný plynový kondenzační kotel 
VIADRUS K5 - nástěnný plynový kondenzační kotel s vestavěným bojlerem
 

 

Podrobné informace a SVT kódy (kódy výrobků splňující kritéria programu Zelená úsporám) naleznete v sekci Produkty.

Manuál ke kotlíkovým dotacím naleznete zde: kotlíkové dotace PDF (0,6 MB).

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na naši INFOLINKU 800 133 133 nebo e-mail info@viadrus.cz.

Pro partnery