KOTLÍKOVÁ DOTACE 2016

Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě za jiný podporovaný zdroj.

Starý zdroj  nelze vyměnit pokud byl pořízen (nejméně od 1.1.2009)  z programů Zelená úsporám a Nová zelená úsporám nebo Kotlíkových dotací a nebo se jedná o automatický kotel.

To znamená, že i v případě, že v domě je současně i jiný zdroj tepla (plynový kotel, elektrokotel apod.), ale kotel na tuhá paliva je hlavním zdrojem, je možno provést výměnu tohoto kotle v rámci tohoto programu.


Podporované kotle:   

  • automatický kotel na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu,
  • kotel s ručním přikládáním na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (současně s výměnou kotle).

 

VIADRUS má v SVT zaregistrovanou celou řadu kotlů, například:

Hercules U32 - zplyňovací litinový kotel pro spalování uhlí
Lignator - zplyňovací litinový kotel pro spalování dřeva
VIADRUS A3W - automatický kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety
VIADRUS A3C - automatický kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety
VIADRUS A0C - automatický kotel na dřevní pelety
VIADRUS A2C - automatický kotel na dřevní pelety
VIADRUS P7C - pyrolytický litinový kotel na dřevo
Claudius K2 - stacionární plynový kondenzační kotel
VIADRUS K4 - nástěnný plynový kondenzační kotel 
VIADRUS K5 - nástěnný plynový kondenzační kotel s vestavěným bojlerem 

 

Podrobné informace a SVT kódy (kódy výrobků splňující kritéria programu Zelená úsporám) naleznete v sekci Produkty.

Manuál ke kotlíkovým dotacím neleznete zde: kotlíkové dotace PDF (0,6 MB).

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na naši INFOLINKU 800 133 133 nebo e-mail info@viadrus.cz.

Pro partnery