Ing. Roman Halaška Generální ředitel

+420 596 083 201

Ing. Boris Šlapota Obchodní a nákupní ředitel

+420 596 083 361

Ing. Marek Procházka Technický ředitel

+420 596 082 115

Bc. Zdeněk Dziadzio Výrobní ředitel

+420 596 083 689

Ing. Yvona Luňáčková Personální ředitelka

+420 596 082 600

prace@viadrus.cz

Ing. Bogdan Woska Manažer kvality a ekologie

+420 596 083 058

Ing. Radek Pilch, Ph.D. Produktový manažer na krbová a peletová kamna

+420 596 083 288

Pro partnery