Nedoporučujeme kupovat výrobky VIADRUS mimo Českou republiku a přes levný internetový prodej.
Protože každý trh má specifické požadavky, nemusí tyto produkty odpovídat normám platným v ČR a být tak způsobilé k provozu u nás.

Vážení montážní partneři,
níže naleznete pozvánky pouze na montážní školení pro nejbližší období. Přehled servisních školení a školení na revize kotlů naleznete ve VIAsystému. Podmínkou účasti na jakémkoliv školení je předchozí registrace do VIAsystému, pokud tam ještě zájemce o školení zaregistrovaný není. Registrace je dvoukroková a provádí se zde.

Při registraci montážní firmy se NEVYPLŇUJE položka Gesce a NEZAŠKRTÁVÁ SE čestné prohlášení o uzavřené smlouvě s VIADRUS centrem. Při zatrhávání služeb označuje montážní firma POUZE položky v prostředním sloupci s názvem Montáž.

 

Aktuálně nejsou žádná montážní ani revizní školení vypsána.
 

 

Vážení servisní partneři,
v případě zájmu o servisní školení a školení na revize kotlů se, prosím, přihlaste na vypsané termíny prostřednictvím VIAsystému nebo telefonicky nebo emailem u školitele, pana Sedláčka. V případě zájmu pouze o školení na revize kotlů (bez servisního školení) nebo montážní školení se můžete přihlásit u školitele Kamila Tomčíka.

Upozorňujeme, že školení na revize kotlů dle zákona 201/2012 sb. konané ve školící místnosti VIADRUS v Bohumíně je zpoplatněno částkou 3.000,- Kč bez DPH. V případě prokázání uvedení 10 a více kotlů VIADRUS do provozu řádně vyplněnými záručními listy, a to v období jednoho roku, je toto školení bez poplatku. Cena za revizní školení realizované jinde než v centrále společnosti VIADRUS se může lišit.

Školení budou probíhat na dvou místech: v Bohumíně v centrále společnosti a v showroomu VIADRUS v Jindřichově Hradci. Podmínkou účasti na školení pro revize kotlů dle zákona 201/2012 sb. je v živnostenském rejstříku zapsaná činnost 43220: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace. Školení mohou být zpoplatněna různými sazbami dle místa konání.

Pro partnery