Uvedené platí pro: palivo dřevo, vlhkost paliva max. 20 %, výhřevnost: 14 – 18 MJ.kg-1